TIME CANVAS 2011
Kill the symbols of the past to enable their rebirth

De succesformule TIME CANVAS van Champ d’Action en M HKA is al aan zijn 8ste editie toe. TIME CANVAS is een uniek platform waar onderzocht wordt welke de maatschappelijke betekenis is van muziek, wat haar relatie is tot andere kunstvormen en hoe dit best gecommuniceerd wordt naar een publiek dat geïnteresseerd is in hedendaagse kunst in de brede zin van het woord. .
Time Canvas [2011] volgt het dubbelspoor van instrumentale virtuositeit en creatieve vernietiging. vertrekkend vanuit de performance For a Violin Solo van Nam June Paik.


http://www.champdaction.be/nl/time-canvas-2011/